همایش ملی زیست حق بنیان، حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی- اخبار کنفرانس
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

پایگاه کنفرانس راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد کنفرانس، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است. به زودی اطلاعات کنفرانس و نحوه ثبت نام و ارسال مقاله در پایگه قرار خواهد گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی زیست حق بنیان، حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی:
http://beheshti.khuisf.ac.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب